Od Heilensteina do Komende

Nekoč strateško pomembna stavba rodbine polzelskih vitezov Helensteinov se prek svojih lastnikov omenja že leta 1149. V 13. stoletju je za pol tisočletja prešla v roke Malteškega viteškega reda, ki je s svojim poslanstvom bistveno vplival na življenje ljudi v kraju. Takrat se je gradu prijelo ime Komenda, ki pomeni upravno enoto redovne posesti.
Poleg polzelske sta bili na slovenskih tleh še dve malteški komendi (v Melju pri Mariboru ter v Komendi pri Kamniku). Med vsemi tremi je bila polzelska najmočnejša in je preostali dve sredi 16. stoletja gmotno podpirala.

Romanski stolp se je v srednjeveški grajski kompleks predvidoma razvil v 14. stoletju. V 16. stoletju, ko je bila Komenda na višku svoje moči, je bil grad obdan z obzidjem, znotraj katerega so bili trije nadstropni trakti z notranjim dvoriščem, več stolpičev, kapelica svetega Ulriha ter gospodarski objekt.

Hailenstein, na višku moči s takratnimi pripadajočimi stavbami. Georg Matthaeus Vischer, Topographia Ducatus Stiriae, 1681

Od 18. stoletja do zadnje obnove

Gospodarska moč komende je v 18. stoletju začela pešati, z odhodom malteških vitezov pa je grad začel propadati. Novi lastnik je leta 1784 podrl južni del gradu s stolpi, kapelo svetega Ulriha, hleve, grajsko kaščo in obzidje. Zadnjo temeljito prenovo je grad doživel leta 1869 in je v taki obliki dočakal današnji čas.

Prvotna obrambna funkcija, ki jo je grad imel že v svoji stolpasti zasnovi, se je ohranila tudi v celotnem srednjem veku, kar izpričujejo številne strelne line na celotnem grajskem obodu.

Poleg bivanjske, je imel grad v tem dolgem obdobju še funkcijo upravnega središča in skladišča za velik del območja, ki ga je pokrival malteški viteški red. Od konca 18. stoletja je služil izključno bivanjskim namenom plemstva, po drugi svetovni vojni pa so ga preuredili v večstanovanjski objekt.

V današnjem času

Grad je skozi stoletja sicer doživljal različno usodo, vendar s svojo dominantno lego ter stavbno-zgodovinskimi značilnostmi predstavlja pomemben kulturni in zgodovinski spomenik. Od leta 2011 je grad Komenda popolnoma prenovljen. Občina je s tem pridobila veliko novih prostorov, primernih za razvoj turizma, za kulturno dejavnost in družabno življenje.

Ponudba na gradu zajema tudi najem prostorov za konference, seminarje, sestanke in izobraževanja ter rojstnodnevne zabave različnih tematik za otroke. Celotno območje gradu Komenda je uradni prostor za sklepanje porok. V grajskih prostorih delujejo TIC Polzela, medobčinska splošna knjižnica in oddelek glasbene šole.

Suvereni malteški viteški red

Red sv. Janeza iz Jeruzalema je ena najstarejših inštitucij Zahodne in krščanske civilizacije, ki je bil v Palestini prisoten že okoli leta 1050 in je laični Red, tradicionalno vojaške, viteške in plemenite narave. Malteški red je redovniški red od leta 1113, ko ga je uradno priznal papež Pashal II. in je kot tak povezan s Svetim sedežem, obenem pa je suveren subjekt mednarodnega prava.

Med 13.500 redovnimi člani so tako redovniki z večnimi zaobljubami, kot tudi člani z obljubo pokorščine, ostali vitezi in dame Reda so laiki, predani delovanju v duhu krščanske kreposti in karitativnosti. Viteze Reda odlikuje predanost doseganju duhovne popolnosti znotraj Cerkve ter zavzeto delovanje pri služenju ubogim in bolnim. Malteški red ostaja zvest svojemu navdihujočemu vodilu Tuitio fidei et obsequium pauperum – obramba vere in pomoč ubogim, ki ga udejanja preko prostovoljnega dela dam in vitezov Reda na področju humanitarne pomoči ter zdravstvenih in socialnih aktivnosti. Danes je Red s svojimi aktivnostmi prisoten v več kot 120 državah sveta.

V naše kraje je red prišel razmeroma zgodaj. Prva malteška komenda (posest v lasti reda) se omenja leta 1217 v Melju pri Mariboru, komenda Polzela leta 1256, približno v istem času pa je nastala tudi komenda pri cerkvi sv. Petra pri Kranju, po kateri je kraj dobil ime Komenda. Ko mora red konec 18. stoletja zaključiti delovanje pri nas, je gotovo najbolj vidno delo izjemna baročna cerkev sv. Križa na Gori Oljki, ki so jo zgradili leta 1757. S prekinitvijo delovanja že omenjenih redovnih komend na Slovenskem je bil ponovni stik z redom vzpostavljen 5. julija 1992, ko je bil podpisan meddržavni protokol med Republiko Slovenijo in Suverenim malteškim viteškim redom, kasneje, 26. marca 1993, pa je bila sklenjena še poštna konvencija.

Leta 2003 je uradno začela delovati samostojna Slovenska Asociacija, Med ustanovnimi člani je bil tudi malteški vitez Stanko Novak iz Polzele, ki je bil v red sprejet leta 1997.
Uradna spletna stran Reda: https://www.orderofmalta.int/