Po gradu so organizirani vodeni ogledi tako za skupine, kot za posameznike. Voden ogled je mogoč med obratovalnim časom TIC-a, za skupine pa tudi izven delovnega časa po vnaprejšnjem dogovoru.

Posebno pozornost pritegnejo:

  • antični lev iz 1. stoletja, izklesan iz pohorskega marmorja,
  • spominska plošča posvečena Francetu Prešernu, ki je na gradu Komenda nekajkrat obiskal svojega strica Antona Muhovca, župnika na Polzeli,
  • najstarejši objekt Polzele – romanski stolp, ki je po nekaterih raziskavah star več kot 1000 let,
  • gotska soba – poročna dvorana,
  • prezentirana soba pesnice in pisateljice Neže Maurer, v kateri so razstavljeni njeni osebni predmeti,
  • najstarejša horizontalna sušilnica hmelja v Sloveniji,
  • razstava eksponatov Malteškega viteškega reda.

Turistični spominki

Obiskovalci lahko v Turističnoinformacijskem centru na gradu Komenda izbirajo med promocijskimi zloženkami, letaki, publikacijmi in raznovrstnimi spominki.

Lep spomin na obisk Občine Polzela pa bosta tudi:

  • Koruzna punčka, ekološka igrača iz polzelske koruze, s kakršno se je v otroštvu igrala pesnica in pisateljica Neža Maurer in
  • ročno pletena zapestnica z motivom malteškega križa in leva, simboloma, ki ju najdemo v občinskem grbu in zastavi.