Obiskovalci lahko v Turističnoinformacijskem centru na gradu Komenda izbirajo med promocijskimi zloženkami, letaki, publikacijmi in raznovrstnimi spominki.

Lep spomin na obisk Občine Polzela pa bosta tudi:

Koruzna punčka, ekološka igrača iz polzelske koruze, s kakršno se je v otroštvu igrala pesnica in pisateljica Neža Maurer

in

ročno pletena zapestnica z motivom malteškega križa in leva, simboloma, ki ju najdemo v občinskem grbu in zastavi.