Red sv. Janeza iz Jeruzalema je ena najstarejših inštitucij Zahodne in krščanske civilizacije, ki je bil v Palestini prisoten že okoli leta 1050 in je laični Red, tradicionalno vojaške, viteške in plemenite narave. Malteški red je redovniški red od leta 1113, ko ga je uradno priznal papež Pashal II. in je kot tak povezan s Svetim sedežem, obenem pa je suveren subjekt mednarodnega prava.
Med 13.500 redovnimi člani so tako redovniki z večnimi zaobljubami, kot tudi člani z obljubo pokorščine, ostali vitezi in dame Reda so laiki, predani delovanju v duhu krščanske kreposti in karitativnosti. Viteze Reda odlikuje predanost doseganju duhovne popolnosti znotraj Cerkve ter zavzeto delovanje pri služenju ubogim in bolnim. Malteški red ostaja zvest svojemu navdihujočemu vodilu Tuitio fidei et obsequium pauperum – obramba vere in pomoč ubogim, ki ga udejanja preko prostovoljnega dela dam in vitezov Reda na področju humanitarne pomoči ter zdravstvenih in socialnih aktivnosti. Danes je Red s svojimi aktivnostmi prisoten v več kot 120 državah sveta.
V naše kraje je red prišel razmeroma zgodaj. Prva malteška komenda (posest v lasti reda) se omenja leta 1217 v Melju pri Mariboru, komenda Polzela leta 1256, približno v istem času pa je nastala tudi komenda pri cerkvi sv. Petra pri Kranju, po kateri je kraj dobil ime Komenda. Ko mora red konec 18. stoletja zaključiti delovanje pri nas, je gotovo najbolj vidno delo izjemna baročna cerkev sv. Križa na Gori Oljki, ki so jo zgradili leta 1757. S prekinitvijo delovanja že omenjenih redovnih komend na Slovenskem je bil ponovni stik z redom vzpostavljen 5. julija 1992, ko je bil podpisan meddržavni protokol med Republiko Slovenijo in Suverenim malteškim viteškim redom, kasneje, 26. marca 1993, pa je bila sklenjena še poštna konvencija.
Leta 2003 je uradno začela delovati samostojna Slovenska Asociacija, Med ustanovnimi člani je bil tudi malteški vitez Stanko Novak iz Polzele, ki je bil v red sprejet leta 1997.
Uradna spletna stran Reda: https://www.orderofmalta.int/