Gospodarska moč komende je v 18. stoletju začela pešati, z odhodom malteških vitezov pa je grad začel propadati. Novi lastnik je leta 1784 podrl južni del gradu s stolpi, kapelo svetega Ulriha, hleve, grajsko kaščo in obzidje. Zadnjo temeljito prenovo je grad doživel leta 1869 in je v taki obliki dočakal današnji čas.

Prvotna obrambna funkcija, ki jo je grad imel že v svoji stolpasti zasnovi, se je ohranila tudi v celotnem srednjem veku, kar izpričujejo številne strelne line na celotnem grajskem obodu.

Poleg bivanjske, je imel grad v tem dolgem obdobju še funkcijo upravnega središča in skladišča za velik del območja, ki ga je pokrival malteški viteški red. Od konca 18. stoletja je služil izključno bivanjskim namenom plemstva, po drugi svetovni vojni pa so ga preuredili v večstanovanjski objekt.