Po gradu so organizirani vodeni ogledi tako za skupine, kot za posameznike. Voden ogled je mogoč med obratovalnim časom TIC-a, za skupine pa tudi izven delovnega časa po vnaprejšnjem dogovoru.

Posebno pozornost pritegnejo:
–  antični lev iz 1. stoletja, izklesan iz pohorskega marmorja,
–  spominska plošča posvečena Francetu Prešernu, ki je na gradu Komenda nekajkrat obiskal svojega strica Antona Muhovca, župnika na Polzeli,
–  najstarejši objekt Polzele – romanski stolp, ki je po nekaterih raziskavah star več kot 1000 let,
– gotska soba – poročna dvorana,
– prezentirana soba pesnice in pisateljice Neže Maurer, v kateri so razstavljeni njeni osebni predmeti,
– najstarejša horizontalna sušilnica hmelja v Sloveniji,
–  razstava eksponatov Malteškega viteškega reda.