ŠOLSKI DAN NA GRADU KOMENDA POLZELA

s poudarkom na Suverenem malteškem viteškem redu in delih Franceta Prešerna, ki je obiskoval grad Komenda

– Učenci si bodo pod vodstvom grajskega vodnika ogledali sobane gradu Komenda.
– Spoznali bodo zgodovino gradu in opazovali prepletanje zgodovine z novim modernim časom.
– Ogledali si bodo razstavo eksponatov Malteškega viteškega reda.
– Ogledali so bodo tudi opremljeno sobo pesnice in pisateljice Neže Maurer, v kateri so razstavljeni njeni osebni predmeti.
– Učenci obnovijo znanje o življenju in delih Franceta Prešerna, preberejo nekaj pesmi in zapojejo slovensko Zdravljico.

Presenečenje:
– nekje na gradu bo skrit spominček, kdor ga bo našel, ga bo lahko obdržal!

Dodatno:
– po ogledu bodo lahko reševali delovni zvezek
ali
– narisali razglednico z grajskim motivom in jo poslali na domači naslov.

Trajanje:
– do 45 minut.

Z dodatno ponudbo:
– do 1,5 ure.

Cena:
– 1,00 EUR/učenca,
– delovni zvezek: cenik v pripravi,
– delavnica: cenik v pripravi.

 

 

KJER SO STARA KMEČKA ODRODJA DOMA – CAJHNOV KOZOLEC

– Učenci si bodo pod vodstvom lokalnega vodnika ogledali kmečki kozolec s staro hišo, kjer še vedno počivajo stara kmečka orodja naših babic in dedkov.
– Skupaj bodo ugotavljali ter utrjevali znanja starih delovnih, kmečkih in kuhinjskih orodij ter primerjali stara orodja z novimi.
– Tematika je prilagojena starostnim skupinam.

Presenečenje:
– med starimi orodji bo skrit novodoben spominček in kdor ga bo našel, ga bo lahko obdržal!

Dodatno:
– med ogledom bodo lahko reševali delovni zvezek

ali
– narisali/izpolnili razglednico z motivom starih kmečkih orodij in jo poslali na domači naslov.

Trajanje:
– do 45 minut.

Z dodatno ponudbo:
– do 1,5 ure.

Cena:
– 1,00 EUR/učenca,
– delovni zvezek: cenik v pripravi,
– delavnica: cenik v pripravi.