ŠOLSKI DAN NA GRADU KOMENDA POLZELA

s poudarkom na delih pesnice in pisateljice Neže Maurer, ki je s starši živela v Občini Polzela

– Učenci si bodo pod vodstvom grajskega vodnika ogledali sobane gradu Komenda.

– Spoznali bodo zgodovino gradu in opazovali prepletanje zgodovine z novim modernim časom.

– Ogledali si bodo opremljeno sobico pesnice in pisateljice Neže Maurer, v kateri so razstavljeni njeni osebni predmeti.

– Prisluhnili bodo pesmicam Neže Maurer in sami poskusili prebrati nekaj njenih del ter skozi branje poskušali ugotoviti pomene besed in pomene posameznih pesmi – otroci bodo imeli priložnost vživeti se v posamezne značaje v zgodbi.

Presenečenje:
– nekje na gradu bo skrit spominček, kdor ga bo našel, ga bo lahko obdržal!

Dodatno:
– po ogledu bodo lahko reševali delovni zvezek

ali
– narisali razglednico z grajskim motivom ter jo poslali na domači naslov.

Trajanje:
-do 45 minut.

Z dodatno ponudbo:
– do 1,5 ure.

Cena:
– 1,00 EUR/učenca,
– delovni zvezek: cenik v pripravi,
– delavnica: cenik v pripravi.

 

KJER SO STARA KMEČKA ODRODJA DOMA – CAJHNOV KOZOLEC

– Učenci si bodo pod vodstvom lokalnega vodnika ogledali kmečki kozolec s staro hišo, kjer še vedno počivajo stara kmečka orodja naših babic in dedkov.
– Skupaj bodo ugotavljali in utrjevali znanja starih delovnih, kmečkih in kuhinjskih orodij ter primerjali stara orodja z novimi.
– Tematika je prilagojena starostnim skupinam.

Presenečenje:
– med starimi orodji bo skrit novodoben spominček in kdor ga najde, ga lahko obdrži!

Dodatno:
-med ogledom bodo lahko reševali delovni zvezek

ali
-narisali/izpolnili razglednico z motivom starih kmečkih orodij ter jo poslali na domači naslov.

Trajanje:
– do 45 minut.

Z dodatno ponudbo:
-do 1,5 ure.

Cena:
– 1,00 EUR/učenca,
– delovni zvezek: cenik v pripravi,
– delavnica: cenik v pripravi.